LAATSTE HERZIENING: 04.12.201

Deze website waar u deze gebruiksvoorwaarden op bekijkt (“Site”), is ontworpen en wordt beheerd door W. L. Gore & Associates GmbH (hieronder gezamenlijk “Gore”, “we” en “ons” genoemd).

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door. Uw gebruik van de Site (zoals hieronder beschreven) is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Aanvaarding van Voorwaarden.

Door de Site te bekijken of te gebruiken gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle aanvullende regels die we op de Site kunnen plaatsen. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen (en daarmee ook dergelijke aanvullende regels); we kunnen u via alle mogelijke redelijke middelen op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, waaronder het plaatsen van de herziene versie van deze Gebruiksvoorwaarden op de Site. U kunt zien wanneer we deze Gebruiksvoorwaarden voor het laatst hebben gewijzigd door de legende “LAATSTE HERZIENING” hierboven te bekijken. Uw toegang tot of gebruik van de Site na de wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden geven uw aanvaarding aan van die wijzigingen.

2. Aansprakelijkheid voor inhoud.

Gore stelt het materiaal op de Site met de grootst mogelijke zorg samen en zorgt ervoor dat deze regelmatig bijgewerkt wordt. Gore belooft geen volledige, ononderbroken of foutenvrije werking van de Site. Alle informatie op de Site is uitsluitend als leidraad beschikbaar gemaakt en dient niet ter vervanging van gedetailleerd persoonlijk advies bij uw aankoopbeslissing. De technische eigenschappen en details van de beschreven producten dienen alleen als voorbeeld. Dergelijke eigenschappen en details kunnen met name tussen de verschillende landen verschillen. Wij behouden ons het recht voor om op enig tijdstip wijzigingen aan te brengen. Recente en betrouwbare informatie over technische kenmerken, details of eigenschappen van onze producten kunnen alleen worden verkregen bij de verkooppunten, uw bevoegde dealer of importeur of bij Gore. Merk op dat de producten die worden besteld via de Site, onderhevig zijn aan aanvullende en bijkomende voorwaarden. Bekijk alle geldende aanvullende en bijkomende voorwaarden zorgvuldig voordat u een bestelling van producten plaatst.

3. Privégebruik.

De Site is uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik. U mag de Site en/of enige informatie over de producten op de Site niet gebruiken of op een andere wijze exploiteren in verband met enige bedrijfs- of commerciële doeleinden (ongeacht of er een winstoogmerk geldt).

4. Eigendomsrechten.

Het materiaal en de structuur van de internetpagina's van Gore worden beschermd onder auteursrecht. Reproductie, wijziging, verspreiding of enige andere exploitatie van de informatie of gegevens op enige manier of vorm, en met name het gebruik van teksten, delen van tekst of afbeeldingen, vereist een voorafgaande goedkeuring van Gore.

Handelsmerken van Gore en bijbehorende Gore-logo's worden wereldwijd beschermd. Alle andere handelsmerken die op de Site worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Gore-handelsmerken en Gore-logo's mogen alleen worden gebruikt in verband met goederen die worden geproduceerd door Gore of met de expliciete goedkeuring van Gore. Het Gore-bedrijfslogo mag alleen worden gebruikt door Gore.

5. Links.

De Site kan links opgeven naar andere websites en online bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en bekrachtigen dergelijke externe sites of bronnen niet. Andere sites kunnen een link naar de Site bieden met of zonder onze goedkeuring en we kunnen eventuele links van en naar de Site blokkeren.

6. Gegevensbescherming.

Gore neemt gegevensbescherming erg serieus. Ga naar ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor informatie over de manier waarop we gegevens verwerken.

7. Contact

Bij vragen of klachten over de Site of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar W. L. Gore & Associates GmbH, Corporate & Legal, Hermann-Oberth-Strasse 22-24, 85640 Putzbrunn, Germany.Merk op dat e-mailberichten niet noodzakelijkerwijs veilig zijn. Neem daarom geen informatie betreffende uw creditcard of andere gevoelige informatie op in uw e-mailcorrespondentie met ons.Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en bepaald in overeenstemming met de Duitse wetgeving, uitgezonderd het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

U kunt een exemplaar van deze Gebruiksvoorwaarden (en enige herziene versies) afdrukken, downloaden of op een andere wijze verkrijgen voor uw administratie. 
Site ©2012 W.L. Gore & Associates GmbH, tenzij anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.